De Mobiliteits Architect gaat bij het hervormen van reismobiliteit niet over één nacht ijs. Nieuw beleid is geen doel op zich. Factoren als toekomstbestendige effectiviteit, draagvlak van gebruikers, voorspelbare kosten en milieuvriendelijk vervoer staan altijd centraal.

Op de weg naar nieuw actueel mobiliteitsbeleid onderscheiden we drie fasen:

De analyse

Wij analyseren de vervoersbewegingen in uw bedrijf en maken het reisgedrag inzichtelijk. Dit vormt de basis voor nieuw beleid.

Reis en vervoersplan

De historische reis-en vervoersbewegingen worden in samenhang gebracht met hedendaagse alternatieven voor milieuvriendelijk en budgettair verantwoord vervoer.
Onderdelen van het nieuwe reis- en vervoersplan zijn:

• De milieudoelstellingen uw bedrijf
• Arbeidsvoorwaardelijke elementen
• Het niveau van de kosten (nulmeting)

Implementatie

Grondslag voor de implementatie van nieuw beleid is de voorafgaande communicatie met alle betrokken medewerkers over de gemaakte afspraken. Gebruikers en uitvoerende medewerkers worden geïnformeerd over- en betrokken bij – de toepasselijke elementen van het invoeringsproces, zoals administratieve zaken, afspraken met leveranciers, etc.

Grip krijgen op reiskosten

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 023-5275336,

mail naar info@demobiliteitsarchitect.nl of
gebruik ons contactformulier.