DE MOBILITEITSARCHITECT

UW REGISSEUR ZAKELIJKE MOBILITEIT

VOOR ZAKELIJKE RIJDEN, REIZEN EN VERVOER

Expertise

Ruim 30 jaar ervaring in (duurzame) mobiliteit is beschikbaar en inzetbaar voor jouw vraagstuk.

Maatwerk

Elke klant heeft zijn specifieke vraag en daarom past een standaard antwoord ons gewoon niet.

Kwaliteit

“The only way to do great work is
to love do what you do!”
(Steve Jobs) 

Zekerheid

Ons werk toetsen en evalueren wij periodiek samen met jou aan de toekomstbestendige effectiviteit

Mobiliteitsregeling

Reizen in de veranderde wereld

De MobiliteitsArchitect draagt zorgt voor een veilig, effectief, milieubewust en budgettair verantwoord mobiliteitsbeleid. Hieronder verstaan we de fysieke verplaatsingen van medewerkers binnen de samenhang van rijden, reizen en vervoeren welke worden vastgelegd in een moderne mobiliteitsregeling.

In de huidige tijd zijn de uitgangspunten voor een modern mobiliteitsbeleid sterk afhankelijk van de externe factoren. De ervaring met en de consequenties van de Corona pandemie heeft ondernemers vaker met de neus op de feiten gedrukt dan hen lief was. Hierdoor waren de financieel aantrekkelijke lange termijnverplichtingen in de vorm van (lease)contracten en (jaar)vervoersabonnementen ineens een enorme financiële last. Er werd immers bijna niet meer gereisd in de eerste Lockdown en ook in de actuele tijd is het zakelijk en woon-werkverkeer nog beperkt. Aan de positieve zijde hebben de noodzakelijke maatregelen ook nieuwe inzichten gegeven en daarom zijn thuiswerken en virtuele ontmoetingen ook bij een gevaccineerde wereld zogenoemde ‘blijvertjes’ zijn.

 
 
 
 
 

Gedeeld belang

Niet vreemd dus dat organisaties zich op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende behoeften van werkgever en werknemer gaan beraden over het te voeren mobiliteitsbeleid. De inzet van een nieuwe (lease)auto ligt steeds vaker onder een vergrootglas terwijl de er door de medewerkers nadrukkelijk om een financieel aantrekkelijke fietsregeling wordt gevraagd. Ook de medewerkers hecht steeds meer waarde aan een gezondere leefstijl. Bewegen is een belangrijk onderdeel hierbij en levert een positieve bijdrage aan de conditie, de vitaliteit en dus de algemene gezondheid. Een gezamenlijk belang dus van werkgever en werknemer.

VOOR HET VOETLICHT

Verduurzamen of boete?

In 2022 wijzigt de Omgevingswet en leert een rekensommetje of je binnen of buiten de opgelegde norm voor duurzaam reizen valt en dit een pluim of een boete oplevert.
ACTUEEL

Wel of geen fietsregeling?

In een modern mobiliteitsbeleid kan de fietsregeling al bijna niet meer ontbreken en zeker niet als deze voor de werkgever kostenneutraal is in te zetten.
ACTUEEL

Mobiliteitsbudget de oplossing?

Minder reizen leidt tot meer interne gesprekken of de gehanteerde autoregeling nog wel van deze tijd is. Het alternatief is snel benoemd. Het mobiliteitsbudget.
ACTUEEL

Services

Data analyses

Data analyses

Actuele en betrouwbare data als fundament onder een nieuw mobiliteitsbeleid is een absolute voorwaarde voor toekomstige bestendigheid.

Mobiliteitsbeleid

De zakelijke leaseauto verliest terrein aan andere vormen van flexibele multi-mobiliteit. Met de nieuwe waarheid spelen steeds meer werkgevers in op een nieuwe mobiliteitsregeling met minder auto’s en meer individueel gefaciliteerde mobiliteitsvormen om zo aan de risico’s van lange termijnverplichtingen te ontkomen en meer maatwerk te leveren aan de individuele medewerker.

Mobiliteitsbeleid

Fietsregeling

De fiets van de zaak is onder medewerkers en werkgevers nog nooit zo populair geweest als nu. Logisch ook want de voordelen voor zowel de medewerker als de werkgever zijn heel interessant. Naast het aspect van financieel voordeel spelen ook de meer zachte voorwaarden als gezond & vitaal een steeds belangrijker argument. Laat je informeren over de vele mogelijkheden voor implementatie.

De nieuwe fietsregeling geadopteerd?

Ben jij als HR-professional voldoende op de hoogte van het gemak waarmee je een voor jouw werkgever kostenneutrale fietsregeling kan aanbieden? Wij horen nog regelmatig opmerkingen als dat het ‘te duur’ is en ‘veel tijd kost’. Dit zijn bij ons de twee argumenten die het snelst op overtuigende wijze van tafel worden geveegd. De enige investering die gevraagd wordt is een beperkte tijd en dan met het doel om de medewerkers op een juiste wijze te informeren over de bruto-netto fietsregeling.

Kostenneutraal voor de werkgever
en met een aantrekkelijk fiscaal voordeel voor de medewerkers. Meer weten?

 
 
 

Ik werd tijdens een netwerk evenement voorgesteld aan Marcel Meijer werkzaam voor De MobiliteitsArchitect. Tijdens ons gesprek wist Marcel met enkele concrete vragen de vinger al snel op de zere plek te leggen. Zonder een oordeel te geven gaf hij door zijn feedback duidelijk aan een brede kennis te hebben van de materie en opperde spontaan enkele mogelijke oplossingen. Wij spraken af dat ik deze in ons MT zou bespreken en hierop bij Marcel terug zou komen. Uiteindelijk heeft Marcel voor ons het mobiliteitsplan inclusief een transitiemodel opgesteld waarbij ruimte is voor thuiswerken en ook een fietsregeling is opgenomen. De eerste medewerkers die gebruik kunnen maken van deze nieuwe regeling zijn zeer tevreden en hiermee zijn wij als organisatie weer heel blij mee.

Stephan Prins