Uw regisseur reismobiliteit

voor zakelijk rijden, reizen en vervoer

De MobiliteitsArchitect draagt zorgt voor een effectief, milieubewust en budgettair verantwoorde reismobiliteit. Hieronder verstaan we de fysieke verplaatsingen van medewerkers binnen de samenhang van rijden, reizen en vervoeren.
Wij letten niet alleen op de kosten van reismobiliteit, maar hechten daarnaast veel waarde aan factoren zoals reisgemak, flexibiliteit en de weerslag op het milieu. Groen reizen mag wat kosten. Net als de meeste ondernemers accepteert De MobiliteitsArchitect een beperkte opslag ten opslag van historische kosten, maar altijd onder de voorwaarde dat de impact voorspelbaar en budgetteerbaar is. Op langere termijn zal duurzaam reizen altijd tot voordeel leiden.

Milieubewust reizen vergt de volledig instemming van gebruikers. Zonder steun van dagelijkse gebruikers zal ieder mobiliteitsplan stranden in tegenwerking. Adviezen van De MobiliteitsArchitect kenmerken zich daarom door een nuchtere helderheid, gebaseerd op een breed draagvlak onder beleidsmakers en medewerkers.

ONZE SCANS & ANALYSES
Mobiliteitsscan

MOBILITEITSSCAN

Persoonlijk reisadvies

PERSOONLIJK REISADVIES

Keuze mobiliteitsvorm

Analyse OV – (E-)BIKE – AUTO

OMGEVINGSSCHETS

OV Analyse

OV ANALYSE

GRIP OP MOBILITEIT

Grip op mobiliteit staat voor alle aspecten daarvan.
Dus niet alleen de kosten, maar ook – en dat is misschien nog wel belangrijker – de continuïteit van rijden, reizen en vervoer.

De MobiliteitsArchitect gaat stappen verder dan het theoretisch plaatje waarin alles klopt en de kosten een rooskleurige toekomst tegemoet gaan.

Wij noemen dat de nuchtere helderheid waarin wij streven naar grip op mobiliteit. Dan hebben we het over een uitvoerbaar vervoersplan dat gestoeld is op de praktische haalbaarheid van nieuwe mobiliteit.

Pas als alle medewerkers/gebruikers de nieuwe reismobiliteit als logisch en comfortabel ervaren, zult u als werkgever optimaal daarvan optimaal profiteren. Dan ontstaat grip op mobiliteit

OPLOSSINGEN

Mobiliteitsregeling

Elektrisch wagenpark

Fietsdeelsysteem

Fiets van de zaak

Collectieve inkoop

Collectieve inkoop

Depositphotos_200972480_xl-2015
ALLES OVER DE FIETS VAN DE ZAAK

De fiets van de zaak staat volop in de belangstelling. Werknemers zien hierin weer een mogelijkheid om met  het belastingvoordeel een fiets te verkrijgen en werkgevers gebruiken de vereenvoudigde regeling vooral als middel om de oplossing te vinden voor het groeiende bereikbaarheidsprobleem bij de kantoorlocatie.

Dat bij het opnemen van een fietsregeling in het al bestaande mobiliteitsbeleid van de organisatie nog veel meer harde en zachte voordelen zijn te behalen voor werkgevers én werknemers is nog niet voor iedereen even concreet te maken.

De MobiliteitsArchitect helpt u met plezier om als kennispartner van uw mobiliteitsvraagstuk te ondersteunen bij de route naar een mooie duurzamen oplossing. Meer weten over de regeling, de besparingsmogelijkheden of gewoon een adviesgesprek plannen?

NIEUWS & PUBLICATIES