De MobiliteitsArchitect gaat bij de aanpak en hervormen van reismobiliteit niet over één nacht ijs. Nieuw beleid is geen doel op zich. Factoren als toekomstbestendige effectiviteit, draagvlak van gebruikers, voorspelbare kosten en milieuvriendelijk vervoer staan altijd centraal.

De analyse:

Wij analyseren de vervoersbewegingen in uw bedrijf en maken het reisgedrag inzichtelijk. Dit vormt de basis voor nieuw beleid.

Reis-en vervoersplan:

De historische reis-en vervoersbewegingen worden in samenhang gebracht met hedendaagse alternatieven voor milieuvriendelijk, veilig en budgettair verantwoord vervoer.

Onderdelen van het nieuwe reis- en vervoersplan zijn o.a.:

  • De doelstellingen uw bedrijf;
  • Veiligheid voor uw reizende medewerkers;
  • Het niveau van de kosten (nulmeting)
  • Milieu, bereikbaarheid, parkeer- & filedruk;
  • Arbeidsvoorwaardelijke elementen;

Implementatie:

Grondslag voor de implementatie van nieuw beleid is de voorafgaande communicatie met alle betrokken medewerkers over de gemaakte afspraken. Gebruikers en uitvoerende medewerkers worden geïnformeerd over- en betrokken bij – de toepasselijke elementen van het invoeringsproces, zoals administratieve zaken, afspraken met leveranciers, etc.

Het laatste zetje nodig?

Wij nemen graag persoonlijk contact met u op.

Het is in de huidige tijd misschien een “big step” voor uw organisatie om een extern adviseur te hulp te roepen maar laat u overtuigen van onze toegevoegde waarde. Wij komen het u graag persoonlijk toelichten in een vrijblijvend gesprek bij u op locatie.

Subsidie

co-financiering van uw mobiliteitsproject

Duurzame mobiliteit en ander en veilig reizen staan volop in de belangstelling. Dit biedt goede mogelijkheden om voor een deel van uw advies- & projectkosten subsidie te verkrijgen. De MobiliteitsArchitect bekijkt voor u de mogelijkheden en stelt desgewenst de aanvraag voor u op.