Besluiten nemen we tegenwoordig op basis van een goed onderbouwde basis. Deze basis wordt in de wereld van de mobiliteit gebouwd op betrouwbare data. Vanuit de bron komen dan vervolgens de diverse scenario’s voorbij waarop verdere planvorming wordt opgesteld. Onze data-analyses zijn helder en vormen een zeer belangrijke eerste stap als aanzet voor het gemoderniseerde mobiliteitsbeleid van de organisatie.

 

Overzicht van onze data-analyses

MOBILITEITSSCAN

De mobiliteitsscan is de basis voor elke beleidswijziging in de mobiliteitsregeling als u dient te sturen op een structurele gedragsverandering t.b.v. de bereikbaarheid van uw (kantoor)locatie.

Meer informatie?

PERSOONLIJK REISADVIES

Een persoonlijk en gedetailleerd reisadvies is een zeer geschikt instrument om de individuele medewerker inzage te geven in de andere vervoersvormen waarmee naar het werk gereisd kan worden.

Meer informatie?

ANALYSE FIETS – E-BIKE – OV – AUTO

Als u medewerkers wilt stimuleren om anders te reizen dan is een vervoersanalyse welke medewerker voor welke reiswijze het beste in aanmerking komt interessant voor u. Tevens biedt de analyse u waardevolle informatie indien u uw mobiliteitsregeling wilt vernieuwen.

Meer informatie?

OMGEVINGSSCHETS

De omgevingsschets biedt een waardevol inventarisatie voor iedereen die een bepaalde locatie goed in kaart wilt brengen, bijvoorbeeld werkgevers die van plan zijn om te verhuizen naar een nieuwe locatie, maar ook aanbieders van bedrijfsvastgoed, die een goed bereikbare locatie in de spotlights kunnen zetten.

Meer informatie?

HUISVESTINGSANALYSE

De Huisvestingsanalyse is een geschikte analyse voor werkgevers die willen weten wat de impact van een mogelijke verhuizing naar één of meer potentiële locaties zal zijn als het gaat om de woon-werkreizen van medewerkers.

Meer informatie?

OV Abonnementenanalyse

Wilt u voor uw OV-doelgroep precies weten met wel reisproduct van NS iedere medewerker zo voordelig mogelijk naar zijn of haar werk reist? Dan geeft de OV Abonnementenanalyse u het benodigde inzicht.

Meer informatie?