DATA ANALYSES

Besluiten nemen we tegenwoordig niet meer zo uit de losse pols maar baseren we steeds meer op basis van relevante data analyses. Dit vindt ook steeds meer plaats bij de vraagstukken over het aanpassen van het mobiliteitsbeleid. Vanuit de bron komen dan vervolgens de diverse scenario’s voorbij waarop verdere planvorming wordt opgesteld. Onze data-analyses zijn helder en vormen een zeer belangrijke eerste stap als aanzet voor het gemoderniseerde mobiliteitsbeleid van de organisatie.

 

Overzicht van onze data analyses

Mobiliteitsscan

De mobiliteitsscan is de basis voor elke beleidswijziging in de mobiliteitsregeling. Streef je als organisatie naar een  structurele en duurzame gedragsverandering t.b.v. de veranderende maatschappelijke omstandigheden?

Mobiliteitsbudget

Persoonlijk reisadvies

Een persoonlijk en gedetailleerd reisadvies is een zeer geschikt instrument om de individuele medewerker inzage te geven in de andere vervoersvormen waarmee naar het werk gereisd kan worden.

Fynch Mobility App

Analyse Fiets - E-bike - OV - Auto

Als u medewerkers wilt stimuleren om anders te reizen dan is een vervoersanalyse interessant. De analyse geeft aan welke reiswijze het beste in aanmerking komt. Tevens biedt de analyse u waardevolle informatie indien u uw mobiliteitsregeling wilt vernieuwen.

The amsterdam Zuidas (South Axis) business district. The area is known as an international high level knowledge and business center with over 450 mostly international orientated companies.

Omgevingsschets

De omgevingsschets biedt een waardevol inventarisatie voor iedereen die een bepaalde locatie goed in kaart wil brengen. Bijvoorbeeld voor werkgevers die van plan zijn om te verhuizen naar een nieuwe locatie, maar ook aanbieders van bedrijfsvastgoed, die een goed bereikbare locatie in de spotlights kunnen zetten.

OV analyse

OV abonnementen analyse

Wilt u voor uw OV-doelgroep precies weten met wel reisproduct van NS iedere medewerker zo voordelig mogelijk naar zijn of haar werk reist? Dan geeft de OV Abonnementenanalyse u het benodigde inzicht.

Huisvestingsanalyse voor nieuwe bedrijfslocatie

Huisvestingsanalyse

De Huisvestingsanalyse is een geschikte analyse voor werkgevers die willen weten wat de impact van een mogelijke verhuizing naar één of meer potentiële locaties zal zijn als het gaat om de woon-werkreizen van medewerkers.