Fynch Mobility App

Analyse vervoersmodaliteiten

Wil je het medewerkerspotentieel weten voor een specifieke reiswijze? In dat geval kan een analyse voor een specifiek vervoermiddel interessant voor jou organisatie zijn. Wil je medewerkers bewegen om meer met het OV te gaan reizen, dan kunnen wij door middel van een OV-analyse vaststellen wie hiervoor in aanmerking komen en voor wie het OV een minder geschikte reiswijze is. Dit geldt ook voor de auto of de fiets. Ook kunnen wij in overleg met jou nadere analyses en vergelijkingen uitvoeren, bijvoorbeeld een zoektocht naar belemmeringen voor een reiswijze. En de registratie voor de reiskostenvergoeding? Die verloopt volledig via de door ons aangeprezen Fynch mobility app.

 
 
 
 

De Analyses zijn interessant voor werkgevers die regelingen willen implementeren die gericht zijn op een specifieke reiswijze maar ook voor aanbieders van mobiliteitsproducten die willen weten hoe groot het potentieel is van een reiswijze en ook willen weten hoe zij dit potentieel kunnen vergroten.

Wat krijg je precies?

Een analyse voor OV, auto of fiets/E-bike biedt nieuwe inzichten. In overleg met jou wordt vastgesteld op welke vragen er een antwoord gegeven moet worden. Wilt je bijvoorbeeld inzicht krijgen in hoe de OV-stromen lopen, of wil je weten hoe de OV-tijd van een groep medewerkers kan worden verkort? Of wil je weten wat je kunt besparen aan reiskostenvergoeding als een groep medewerkers per fiets reist in plaats van de auto? Op deze vragen kunnen wij u met deze analyse een concreet antwoord geven.

Afhankelijk van het soort analyse ontvang je een digitale rapportage in Word, PDF of een Excel sheet, gevuld met tabellen, grafieken en alle data die je het gevraagde antwoord biedt. De uitkomst van deze analyse? DUIDELIJKHEID!”

De uitkomsten van deze analyse per vervoersmodaliteit helpen u bij het inrichten van de  mobiliteitsregeling en maakt ook duidelijk voor welke medewerker welke modaliteit het best passend is. 

Sluit deze scan onvoldoende aan bij de vraag? Kijk dan ook even naar de andere scans die aangeboden worden of stel ons uw specifieke vraag.