Wilt u het medewerkerspotentieel weten voor een specifieke reiswijze? In dat geval kan een analyse voor een specifiek vervoermiddel interessant voor u zijn. Wilt u medewerkers bewegen om meer met het OV te gaan reizen, dan kunnen wij door middel van een OV-analyse vaststellen wie hiervoor in aanmerking  komen en voor wie het OV een minder geschikte reiswijze is. Dit geldt ook voor de auto of de fiets. Ook kunnen wij in overleg met u nadere analyses en vergelijkingen uitvoeren, bijvoorbeeld een zoektocht naar belemmeringen voor een reiswijze.

De Analyses zijn interessant voor werkgevers die regelingen willen implementeren die gericht zijn op een specifieke reiswijze maar ook voor aanbieders van mobiliteitsproducten die willen weten hoe groot het potentieel is van een reiswijze en ook willen weten hoe zij dit potentieel kunnen vergroten.

Vervoersmodaliteit

Wat krijgt u precies?

Een analyse voor OV, auto of fiets/E-bike biedt nieuwe inzichten. In overleg met u wordt vastgesteld op welke vragen er een antwoord gegeven moet worden. Wilt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in hoe de OV-stromen lopen, of wilt u weten hoe de OV-tijd van een groep medewerkers kan worden verkort? Of wilt u weten wat u kunt besparen aan reiskostenvergoeding als een groep medewerkers per fiets reist in plaats van de auto? Op deze vragen kunnen wij u met deze analyse een concreet antwoord geven.

Afhankelijk van het soort analyse ontvangt u een digitale rapportage in Word, PDF of een Excel sheet, gevuld met tabellen, grafieken en alle data die u het gevraagde antwoord biedt.

De uitkomst van deze analyse? DUIDELIJKHEID!

De uitkomsten van deze analyse per vervoersmodaliteit helpen u bij het inrichten van uw mobiliteitsregeling en maakt ook duidelijk voor welke medewerker welke modaliteit het best passend is. Interesse?

Ook interessant: OV Abonnementenanalyse
OV abonnementenanalyse in detail