Huisvestingsanalyse voor nieuwe bedrijfslocatie

Huisvesting analyse

De huisvestingsanalyse is een geschikte analyse voor werkgevers die willen weten wat de impact van een mogelijke verhuizing naar één of meer potentiële locaties zal zijn als het gaat om de woon-werkreizen van medewerkers.

De analyse komt actueel weer vaker aan bod doordat het effect van thuiswerken een andere behoefte geeft voor het aantal m2 kantoorruimte en werkgevers die dit kunnen op zoek gaan naar een andere, beter passende, kantoorlocatie.

 
 

Wat krijgt u precies?

Je ontvangt een digitale rapportage in Word of PDF met daarin alle noodzakelijke gegevens voor een weloverwogen vestigingskeuze. In de huisvestingsanalyse wordt voor alle medewerkers vastgesteld wat de reistijden per vervoermiddel naar iedere standplaats zal zijn. Op deze manier kan je goed zien welke locatie het beste scoort op bereikbaarheid voor medewerkers in het algemeen, maar ook voor de verschillende soorten vervoer. De resultaten worden vergeleken met de huidige standplaats, zodat u snel ziet of en hoeveel medewerkers er qua bereikbaarheid op vooruit of achteruitgaan.

 

Een huisvestingsanalyse kan de volgende gegevens bevatten:

  • Omgevingsschets huidige en potentiële standplaats(en);
  • Vergelijking infrastructuur in nabije omgeving (loopafstanden naar OV-voorzieningen, reistijd naar dichtstbijzijnde snelweg, enz.);
  • Medewerkerspotentieel per reiswijze voor iedere standplaats;
  • Effectmeting per reiswijze: Hoeveel medewerkers gaan er qua reistijd op vooruit of achteruit?
  • Overzichtstabel waarmee alle voor u relevante gegevens per standplaats met elkaar worden vergeleken.
 

Een bedrijfsverhuizing en de impact op de woon-werkreizen

Ontvang in één kwalitatief databestand de impact van een bedrijfsverhuizing voor uw medewerkers als het gaat om de woon-werk kilometers en de meest efficiënte reismodaliteit. Voor u als werkgever onmisbare informatie in relatie tot uw aanpgepaste mobiliteitsregeling.