Steeds meer werkgevers zien de noodzaak er van in om het mobiliteitsbeleid van de organisatie drastisch te veranderen. Aanleiding hiervoor is veelal terug te vinden in de bereikbaarheid, minder parkeerplaatsen, stijgende (parkeer)kosten en een verslechtering van de luchtkwaliteit. Tot zover duidelijk!

Maar wat is de juiste start als u tot doel hebt gesteld om een structurele gedragsverandering te willen realiseren als het gaat om de reismodaliteit van de medewerkers? Een Mobiliteitsscan kan hierbij dienen als vertrekpunt (0-meting) en verschaft betrouwbare data en de eerste inzichten in het woon-werkverkeer van medewerkers. Met de Mobiliteitsscan worden aanknopingspunten verschaft, waar een werkgever verder beleid op kan maken.

De Mobiliteitsscan inhoudelijk

De Mobiliteitsscan is een digitale rapportage bestaande uit drie elementen.

  1. Het in beeld brengen van de huidige situatie van medewerkers in relatie tot woon-werkverkeer;
  2. Vaststellen welke reiswijze efficienter / duurzamer is op basis van reisafstand en reistijd met een bepaald alternatief vervoermiddel zoals OV- fiets – E-bike – carpoolen;
  3. Met het vastgestelde potentieel wordt een optimale verdeling in reiswijze vastgesteld, gebaseerd op één meest geschikte reiswijze per medewerker

Deze optimale reiswijze van de medewerker wordt vergeleken met de huidige reiswijze. Vervolgens wordt berekend wat de besparing is in reistijd, -kosten en CO₂-uitstoot.

Mobiliteitsscan
The Next Step
Voorbeelden van initiatieven

Met het rapport van de Mobiliteitsscan heeft u een waardevol document in handen waarmee u gericht aan de slag kan als het gaat om initiatieven om het mobiliteitsbeleid van de organisatie te herijken. Welke dit kunnen zijn is natuurlijk mede afhankelijk van de uitkomsten van de analyse maar wij geven u graag wat voorbeelden van een Next Step.  

Mobiliteit

Mobiliteitsregeling 
op maat

Fiets van de zaak

Fiets 
van de Zaak

  • Moderniseren van uw mobiliteitsregeling door medewerkers te stimuleren en motiveren om anders (duurzaam) te reizen van en naar het werk;
  • Een fietsregeling opzetten opstellen en implementeren in de arbeidsvoorwaarden en/of mobiliteitsregeling;
  • Elke fietskilometer te vergoeden met de 19 cent onbelaste vergoeding;
  • De E-bike toe te voegen aan uw leasebeleid;
  • De keuze voor een mobiliteitsbudget i.p.v. een leaseauto aanbieden;
  • Combinatievervoer mogelijk maken (bijv. met auto-OV-fiets);
  • Uw parkeerbeleid vereenvoudigen en hiermee kosten reduceren;

Inzicht in de mogelijkheden van anders reizen?

De mobiliteitsscan als 0 meting

Wilt u ook een mobiliteitsscan met kwalitatieve en betrouwbare data over de reismogelijkheden van uw medewerkers zodat u een goede basis heeft voor uw nieuwe mobiliteitsregeling?