MOBILITEITSSCAN

Steeds meer werkgevers willen het mobiliteitsbeleid van de organisatie moderniseren.
Reden van deze prioriteit vormt de veranderende behoefte in de actuele tijd waarin we minder reizen, meer videobellen en gedeeltelijk thuiswerken als arbeidsvoorwaarden hebben omarmd.

Spraken we in het eerste kwartaal 2020 nog over de verslechterende stedelijke bereikbaarheid, de oplopende parkeerdruk en parkeerkosten aangevuld met de slechte luchtkwaliteit, daar is begin 2021 de situatie wel sterk veranderd.

De zo gewenste gedragsverandering heeft zich door de beperkende maatregelen als bijna vanzelf gevormd. Werkgevers en medewerkers hebben het thuiswerken en ‘zoomen’ ontdekt én omarmd en dit heeft weer een sterk effect op het reisgedrag.
Thuiswerken wordt steeds meer een arbeidsvoorwaarde en dit zorgt mede voor een ander reisgedrag onder medewerkers.

Nieuw beleid

Nieuw beleid moet goed gefundeerd zijn en hierbij is een mobiliteitsscan van toegevoegde waarde. Betrouwbare data gebaseerd op het actuele reisgedrag van de individuele medewerker geeft direct inzicht in de effecten van diverse reismodaliteiten. In de data-scan wordt rekening gehouden met het aantal reisdagen en thuiswerkdagen. De mobiliteitsscan biedt dus de ideale 0-meting waarop verder beleid gemaakt kan worden op (lease)auto’s, te huren parkeerplaatsen, OV abonnementen, introductie van een fietsregeling of een combinatie hiervan als opmaat naar een mobiliteitsbudget.

De Mobiliteitsscan inhoudelijk

De Mobiliteitsscan is een digitale rapportage bestaande uit drie elementen.

  1. Het in beeld brengen van de huidige situatie van medewerkers in relatie tot woon-werkverkeer;
  2. Vaststellen welke reiswijze efficiënter / duurzamer is op basis van reisafstand en reistijd met een bepaald alternatief vervoermiddel zoals OV- fiets – E-bike – carpoolen;
  3. Met het vastgestelde potentieel wordt een optimale verdeling in reiswijze vastgesteld, gebaseerd op één meest geschikte reiswijze per medewerker en rekening houdende met het aantal reisdagen per maand.

Deze optimale reiswijze van de medewerker wordt vergeleken met de huidige reiswijze. Vervolgens wordt berekend wat de besparing is in reistijd, -kosten en CO₂-uitstoot.

Mobiliteitsscan
Afbeelding van grafische output mobiliteitsscan