Omgevingsschets

De omgevingsschets is voor u van waarde en biedt zinvolle informatie indien er sprake is van een keuze voor een nieuwe bedrijfslocatie. Bereikbaarheid is hierbij belangrijk maar ook de faciliteiten in de omgeving en de sociale voorzieningen.

 
 

De MobiliteitsArchitect brengt de omgeving van een bedrijfslocatie uitgebreid in kaart. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de ligging ten opzichte van snelwegen en bushaltes, maar ook naar andere aspecten die voor werknemers en bezoekers van een locatie van belang zijn. U kunt hierbij denken aan parkeer- en P&R-gelegenheden, OV haltes maar ook voorzieningen als winkels, pinautomaten en horeca in de nabije omgeving. Al deze zaken kunnen immers meewegen bij een vestigingskeuze.

Wat krijgt u precies?

De omgevingsschets wordt samengesteld op basis van datgene wat u in kaart gebracht wilt hebben. U kunt hierbij denken aan:

  • De ligging van uw locatie in kaart gebracht door middel van plattegronden op verschillende zoomniveaus;
  • Een beschrijving van de OV-voorzieningen in de directe omgeving van de locatie, aangevuld met afstanden, loop- en fietstijden naar deze voorzieningen, gemeten vanaf de werklocatie;
  • Een beschrijving van de autovoorzieningen in de directe omgeving en de afstanden hiertoe, bijvoorbeeld snelwegen, P&R- locaties en tankstations en parkeervoorzieningen;
  • Een indicatie van de fietsveiligheid in de nabije omgeving;
  • Inschatting van de bereikbaarheid met auto, ov en fiets;
  • Alle overige voorzieningen die u belangrijk vindt kunnen voor u in kaart worden gebracht.
 
 
 

Gaat uw bedrijf verhuizen?

Breng de nieuwe omgeving goed in kaart!

Oriënteert u zich op een nieuwe bedrijfslocatie of bent u al bijna overtuigd van uw keuze? Laat dan een omgevingsschets uitvoeren door de MobiliteitsArchitect ter ondersteuning van uw definitieve en overtuigende keuze. Heeft u meerdere opties in beraad? Ook dan kunnen wij voor u per locatie een analyse uitvoeren.

 
 
 
Omgevingsschets bedrijfsverhuizing