Een Persoonlijk Reisadvies is een zeer geschikt instrument om individuele medewerkers te bewegen om ook echt op een andere wijze naar de werklocatie te gaan reizen. Per medewerker wordt een meest geschikte reiswijze uitgerekend op basis van reisafstand en/of reistijd. Deze meest geschikte reiswijze wordt aan de medewerker gecommuniceerd in een persoonlijk document.

Wat krijgt u precies?

U ontvangt standaard een digitaal bestand in Word of PDF met daarin alle persoonlijke Reisadviezen, 1 A4 per medewerker. Een reisadvies bevat een persoonlijke aanhef, een tekst gericht aan de medewerker, de benoeming van het reisadvies en een tabel met relevante reisberekeningen. U ontvangt 1 digitaal bestand met daarin alle adviezen en een verzendlijst zodat u eenvoudig de documenten kunt herleiden naar de betreffende medewerker. Zie een voorbeeld van de berekening van een Persoonlijk Reisadvies rechts van dit blok.

De MobiliteitsArchitect kan tegen meerkosten ook de distributie van de Reisadviezen uitvoeren, per post of per e-mail.

Voorbeeld reisberekening
Reisadvies

Het alternatief voor de auto?

Stuur op een structurele gedragsverandering.

Wilt u als organisatie nu echt beleid maken en medewerkers motiveren om structureel het reisgedrag voor de af te leggen woon-werk kilometers te veranderen? Een Persoonlijk Reisadvies brengt duidelijkheid over de reële en vaak duurzamere alternatieven t.o.v. de traditionele autorit.