Een E-Motor operationeel leasen? Het was niet mogelijk, tot nu!

Een elektrische motorfiets operationeel leasen?

Tijdens de hoogtijdagen van de economie werd de roep op het aanpassen van mobiliteit steeds luider. Forensisch verkeer kwam net als overige zakelijke vervoersbewegingen in toenemende mate in de knel, waarbij files tot ongekende proporties bleven groeien.

De populariteit van het openbaar vervoer nam toe naarmate de mogelijkheden om drukte op de wegen te vermijden steeds verder afkalfden.

De uitbraak van het COVID-virus bracht begin 2020 een onverwachte en rigoureuze wending teweeg. Thuiswerken is sindsdien de norm en verkeersbewegingen namen sterk af. Ook wordt het openbaar vervoer door de meeste vaste gebruikers gemeden om begrijpelijke redenen.

In schril contrast daartegenover staat de sterk gestegen populariteit van vervoer op tweewielige voertuigen. Naast de elektrische fiets als vervoermiddel voor woon-/werkverkeer blijft ook de interesse in rijden op de motor groeien.

De Overheid bestudeert in dat kader zelfs het op eenvoudige wijze toegankelijk maken van het rijden op lichte motorfietsen van houders van een autorijbewijs.

Met de interesse in motorrijden groeit ook de belangstelling voor het rijden op elektrische motorfietsen. In de afgelopen jaren hebben steeds meer producenten van zich doen spreken in dit segment en zijn de motoren het experimentele stadium ontgroeid waarmee volwaardige producten op de markt worden aangeboden.

Naast grote vernieuwers zoals Energica en Zero Motorcycles biedt zelfs een iconisch merk als Harley Davidson nu een elektrisch alternatief aan.

In nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners zet de Mobiliteitsarchitect in op deze innovatieve mobiliteitsvorm en zal vanaf 2021 een operationele E-motorcycle formule aanbieden voor de zakelijke markt.

Wil je als eerste geïnformeerd worden over de diverse opties van de aantrekkelijke leaseconcepten?
Schrijf je dan in voor onze speciale E-motorcycle nieuwsbrief.

Energica
Energica
Energica

Inschrijven E-motorcycle nieuwsbrief