Gemeenten wisselend voorbereid op groei elektrisch rijden

Waar de ene gemeente goed werk maakt van de laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen, is er in andere plaatsen nog veel werk te verzetten.

Waar de ene gemeente goed werk maakt van de laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen, is er in andere plaatsen nog veel werk te verzetten. Dat blijkt uit de Benchmark Openbaar Laden van Over Morgen.

Voor deze analyse is de toekomstige openbare laadbehoefte van bewoners in beeld gebracht. Door de dekking van het bestaande openbare laadnetwerk naast de toekomstprognose te leggen, wordt in beeld gebracht in hoeverre een gemeente is voorbereid op de toekomstige vraag naar laadpalen in de openbare ruimte. Het aantal elektrische auto’s in Nederland zal de komende jaren immers steeds sneller toenemen.

Utrecht buiten top tien

Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal opvallende veranderingen te zien in de benchmark. De top vier is gelijk gebleven, met Schiermonnikoog aan kop en daarachter Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. De drie grootste steden doen het dus goed, maar van Utrecht is geen spoor te bekennen in de top tien. Dat wil niet zeggen dat het slecht gaat, want deze gemeente steeg in de ranglijst wel van plaats zestien naar dertien. Leiden maakt ook een flinke sprong en gaat van plaats twaalf naar acht.

De andere grote steden zijn relatief laag op de ranglijst van Over Morgen te vinden. Tilburg is met plek 44 nog het best geklasseerd; Almere, Eindhoven staan daar nog onder. Opvallend is ook dat ze ten opzichte van de vorige meting nauwelijks van plaats zijn veranderd. Er is voor deze grotere gemeenten dus nog werk aan de winkel, constateert Over Morgen.

Grootste daler: Zoetermeer

“De opvallendste daler van de lijst is Zoetermeer, dat vorig jaar nog op plek 30 stond maar nu naar plek 251 is gegaan. In deze gemeente heeft de groei van het openbare laadnetwerk niet in de pas gelopen met het toenemende aantal elektrische voertuigen”, aldus Over Morgen Gemeenten die flink zijn gestegen zijn bijvoorbeeld Bunnik (van plek 35 naar plek 11) en Zeist (van 45 naar 23). De uitkomsten van de benchmark 2019 zijn per gemeente op digitale kaart te bekijken. Daarin is ook een doorkijk naar 2025 gegeven.

 

Bron: De verkeersonderneming
Gepubliceerd op 29-08-2019