Meer fietsen essentieel voor duurzame EU-strategie

Meer fietsen essentieel voor duurzame EU strategie

BRUSSEL (B) – De Europese fietsassociaties European Cyclist Federation (ECF), CONEBI en Cycle Industries Europe (CIE) hebben deelgenomen aan de openbare raadpleging over de routekaart voor het initiatief ‘European Strategy for Sustainable and Smart Mobility’ om de essentiële rol te benadrukken, die fietsen moet spelen bij het bereiken van de ambitieuze doelstellingen van dit initiatief.
De strategie maakt deel uit van de Europese Green Deal, die tot doel heeft de vervoersemissies tegen 2050 met 90% te verminderen. De Commissie is voornemens een alomvattende strategie voor duurzame en slimme mobiliteit aan te nemen om deze doelstelling te halen en ervoor te zorgen dat de vervoerssector in de EU geschikt is voor een schone, digitale en moderne economie. De fietsassociaties waren het erover eens dat meer fietsen in Europa verreweg de meest effectieve maatregel is om dit te bereiken en de EU Green Deal te versnellen, én dat fietsen een belangrijke en snelgroeiende bijdrage levert aan de economie van de EU.