Milieu-investeringsaftrek: De veranderingen in 2022

Milieu-investeringsaftrek 2022: elektrische auto’s en fietsen vallen buitenboord. EV-bestelauto en speed-pedelec komen nog wel in aanmerking.

Milieu-investeringsaftrek

Duurzame mobiliteit

Samenvatting

Elektrische personenauto’s: in 2022 biedt de MIA/VAMIL hier geen voordeel meer voor. Dit omdat deze inmiddels gangbaar zijn geworden. En daarom geen ondersteuning meer nodig hebben. Een elektrisch aangedreven personenauto met geïntegreerde zonnepanelen blijft wel in aanmerking komen. Andere elektrische voertuigen, zoals bestelauto’s, blijven ook op de milieulijst. En deze stijgen waar mogelijk in fiscaal voordeel.

Vrachtwagens die rijdt op een mengsel van waterstof en diesel: deze is nieuw op de milieulijst 2022.

Elektrisch voertuig voor het vervoeren van containers en trailers op een bedrijfsterrein: deze is nieuw op de Milieulijst 2022.

Elektrische bakfietsen: de mogelijkheden hiervoor zijn verruimd.

Oplaadpunten en elektrische auto’s met zonnepanelen: hiervoor gelden per 2022 strengere eisen.

Elektrische snor-, brom- en motorfietsen: deze komen niet meer in aanmerking voor de MIA/Vamil. Speed-Pedelecs wel.