Hybride werken

Een andere wereld vraagt om een andere mobiliteitsregeling

De ruimte hiervoor is inmiddels gecreeerd!

Iedere ondernemer kan zich de plotselinge veranderingen tijdens de eerste Lockdown in Nederland nog helder voor de geest halen. Medewerkers moesten ineens verplicht vanuit huis werken, zakelijke contacten en collegiaal overleg werd digitaal gevoerd en er werd, voor zover de onderneming nog activiteiten kon uitvoeren, met angst en beven gekeken naar de onder druk staande omzet. En de kosten? Die liepen gewoon door! Met deze ervaring in de achterzak zijn veel organisaties tot de conclusie gekomen dat het wat betreft de mobiliteit anders georganiseerd moet worden. Een standpunt wat door de medewerkers wordt gesteund onder de voorwaarden dat er rekening gehouden wordt met de individuele behoefte en belangen.

Het is dus NU de tijd voor belangrijke stappen naar een flexibele mobiliteitsregeling in directe relatie tot een beheersbare kostenstructuur.