De route naar

een volledig

elektrisch wagenpark

De MobiliteitsArchitect ondersteunt bij de gewenste transitie naar een volledig elektrisch wagenpark.
Wij zorgen er voor dat overgang voor zowel de medewerkers als de organisatie soepel en efficiënt verloopt en alle processen op de juiste wijze zijn vastgelegd in de corresponderende documenten .

 

De route naar een volledig elektrisch wagenpark verschilt per organisatie.
De snelheid wordt bepaald door de samenstelling van het wagenpark, het huidige gebruik en lopende afspraken met leveranciers.

Om te weten welke stappen u moet zetten, is het van belang eerst de huidige situatie goed in kaart te brengen.

 

De route in 7 logische stappen

01.

De vraag

Waar komt de vraag vandaan?

Komt de vraag van de medewerkers, van de organisatie of beiden en wat is het belang voor de vraagsteller? Zijn de financiële of maatschappelijke motieven van de medewerkers de aanleiding of zet juist de organisatie in op een CO2 reductie als onderdeel van het MVO beleid? Het antwoord geeft direct inzicht in het al aanwezige draagvlak of juist de behoefte hieraan.

02.

Het gebruik

Het gebruik van het wagenpark bepalen.

U heeft een groep medewerkers met een leaseauto, een bestaand wagenparkbeleid, lopende contracten en duurzaamheidsdoelstellingen die tot stand zijn gekomen met de brandstofauto als uitgangspunt. Hoe worden de lease-auto’s op dit moment gebruikt?

03.

De kosten

Breng de kosten in beeld

De totale kosten zijn hoe dan ook van belang. Is het doel om in algemene zin kosten te verlagen of geldt dit specifiek voor de autokosten. Of geniet de maatschappelijke verantwoordelijkheid de prioriteit en is een verlaging van de (auto)kosten niet het hoofddoel?

VW ID3

Hogere bijtelling in 2021!

De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s wordt in 2022 opnieuw verhoogd en gaat van 12% naar 16% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. Voor het deel van de cataloguswaarde boven € 40.000 is de bijtelling 22%.

Bijtelling 2022-2024

Fiscale waarde: € 60.000,-

Bijtelling: 16% over 40.000 = € 6.400
Bijtelling: 22% over 20.000 = € 4.400

Totaal bijtelling 2020: € 10.800,- bruto

04.

Doelstelling

Ambities en doelen

Spreek je ambities en doel)en) uit, maak ze concreet en deel deze in de organisatie. Kijk hierbij niet alleen naar de kostenkant maar ook naar de effecten op het milieu en de medewerkerstevredenheid.

Misschien niet de standaard overweging maar bekijk ook de mogelijkheden om op een alternatieve wijze te reizen waarbij het OV of de ‘fiets van de zaak‘ prima kunnen werken.

05.

Praktisch

De praktische kant

In de gewenste transitie is er nu nog sprake van een beperkt maar sterk toenemend aanbod aan elektrische auto’s die ook goed aansluiten bij de behoefte van de zakelijke automobilist. Hierbij spelen ook levertijd en de netto actieradius een belangrijke rol. Het is dan ook niet onlogisch als er voor een bepaalde groep medewerkers een flexibele tussenoplossing wordt gevormd op weg naar een volledige elektrische auto.

06.

Op weg naar

De weg naar de bestemming

Het volledig elektrificeren van uw wagenpark brengt op beleids- en beheerniveau een aantal belangrijke keuzes met zich mee. Deze keuzes zijn bepalend voor de lengte en snelheid van de route. Met name het in kaart brengen van de huidige situatie en de bepaling van het krachtenveld binnen en buiten de organisatie, helpen de transitie vloeiend en met het juiste draagvlak te doorlopen.

07.

De keuze

Zelf doen of samen doen?

Die keuze laten wij in eerste instantie bij jou. Is er voldoende kennis in de organisatie om het in 1 keer goed te doen dan kan je dit traject prima intern uitzetten. Twijfel je of je deze stappengoed kan uitvoeren en vervolgens goed te verwerken in arbeidsovereenkomsten, mobiliteitsregelingen e.d. dan is het vaak voordeliger en sneller om het samen te doen dan achteraf moeten concluderen dat het allemaal sneller en beter had gekund. Wij zijn er in ieder geval goed op voorbereid en helemaal klaar voor.