De route naar

een volledig

elektrisch wagenpark

De MobiliteitsArchitect ondersteunt bij de gewenste transitie naar een volledig elektrisch wagenpark.
Wij zorgen er voor dat overgang voor zowel de medewerkers als de organisatie soepel en efficiënt verloopt en alle processen op de juiste wijze zijn vastgelegd in de corresponderende documenten .

 

De route naar een volledig elektrisch wagenpark verschilt per organisatie.
De snelheid wordt bepaald door de samenstelling van het wagenpark, het huidige gebruik en lopende afspraken met leveranciers.

Om te weten welke stappen u moet zetten, is het van belang eerst de huidige situatie goed in kaart te brengen.

 

De route in 7 logische stappen

01.

De vraag

Waar komt de vraag vandaan?

Komt de vraag van de medewerkers, van de organisatie of beiden en wat is het belang voor de vraagsteller? Zijn de financiële of maatschappelijke motieven van de medewerkers de aanleiding of zet juist de organisatie in op een CO2 reductie als onderdeel van het MVO beleid? Het antwoord geeft direct inzicht in het al aanwezige draagvlak of juist de behoefte hieraan.

02.

Het gebruik

Het gebruik van het wagenpark bepalen.

U heeft een groep medewerkers met een leaseauto, een bestaand wagenparkbeleid, lopende contracten en duurzaamheidsdoelstellingen die tot stand zijn gekomen met de brandstofauto als uitgangspunt. Hoe worden de lease-auto’s op dit moment gebruikt?

03.

De kosten

Breng de kosten in beeld

De totale kosten zijn hoe dan ook van belang. Is het doel om in algemene zin kosten te verlagen of geldt dit specifiek voor de autokosten. Of geniet de maatschappelijke verantwoordelijkheid de prioriteit en is een verlaging van de (auto)kosten niet het hoofddoel?

VW ID3

Hogere bijtelling in 2021!

De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s is in 2021 opnieuw verhoogd van 8% naar 12% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. Voor het deel van de cataloguswaarde boven € 40.000 is de bijtelling 22%.

Blijft de fiscale waarde onder de € 40.000 dan geldt alleen de 12% voor 2021.

De gehele routekaart ontvangen?

Is jouw bestemming een volledig elektrisch wagenpark?

Wij sturen je met plezier de volledige routekaart toe waarbij je langs de 7 punten jouw bestemming bereikt. Wil je het doel bereiken met de hulp van een expert?
Stuur ons dan een kort berichtje.