MOBILITEITSBUDGET

Mobiliteitsbehoefte is veranderd!

De ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit gaan de laatste jaren sneller dan ooit. Zo ook de manier waarop we ons verplaatsen of, gerelateerd aan de Corona crisis, juist niet meer doen. Ineens is er heel veel veranderd. Voor maart 2020 hadden we het met z’n allen nog vooral over flexibiliteit, individualiteit en duurzaamheid als de uitgangspunten voor een nieuwe kijk op zakelijke kilometers.
Sindsdien is dit in een heel rap tempo verandert en heeft de nadruk lang gelegen op NIET of VEILIG-reizen.

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om de risico’s van de zakelijke mobiliteit en de hiermee samenhangende kosten niet meer volledig zelf dragen. Zij bezinnen zich op een ander mobiliteitsbeleid waarbij men meer flexibel kan reageren op crisissituaties en waarbij de financiële consequenties overzichtelijk en beheersbaar zijn. Om deze nieuwe mobiliteitsnorm te kunnen financieren is het mobiliteitsbudget opnieuw sterk in de belangstelling komen te staan. Werkgevers bieden hun werknemers een vast bedrag per maand, waarmee ze zelf hun mobiliteit inkopen. Het totaal van alle mogelijkheden wordt opgenomen in de mobiliteitsregeling.

Mobiliteit op maat

Groene kilometers

Lagere maandlasten

Mobiliteitsbudget
Vervoersvormen die passen bij de dag of het moment

Wat is een mobiliteitsbudget?

Nieuwe mobiliteit komt er in het kort op neer dat niet de door de werkgever aangeboden vervoersoplossingen zoals de leaseauto, fiets of het OV centraal staan, maar de behoefte van de medewerkers. Zij willen zelf kunnen bepalen hoe ze voor hun werk reizen. Een mobiliteitsbudget maakt dat mogelijk. Met een mobiliteitsbudget kunnen je medewerkers, binnen de afgesproken kaders van de mobiliteitsregeling van je bedrijf, zelf bepalen hoe ze voor hun werk reizen. Dat kan het OV, een taxi/Uber, e-bike, auto (lease, deel, privé) of scooter zijn. Of een combinatie hiervan.

Gaan je medewerkers op pad, dan betalen zij dit van hun mobiliteitsbudget. Hoeveel zij per reis betalen is afhankelijk van het aantal kilometers dat ze afleggen en het vervoersmiddel dat ze kiezen. Een taxi is vanzelfsprekend duurder dan het OV. Net als bij een leaseregeling het geval is, is de hoogte van het mobiliteitsbudget dat een medewerker krijgt afhankelijk van zijn of haar functie.

Mobiliteitsregeling

Een mobiliteitsregeling bevat een palet aan mogelijkheden en faciliteiten ten behoeve van het flexibel vervoer van uw medewerkers. Het uiteindelijke doel is richting te geven en kaders te scheppen waarbinnen je de mobiliteit van je bedrijf organiseert.

STEL EEN MOBILITEITSREGELING MET MOBILITEITSBUDGET OP

In de mobiliteitsregeling leg je de regels voor het mobiliteitsbudget vast. Denk hierbij aan:

  • De hoogte van het mobiliteitsbudget per functie(groep)
  • Regels over eventuele tussentijdse aanpassingen van het budget
  • Regels over de bestemming van het bedrag dat niet aan mobiliteit wordt uitgegeven
  • Bruto/netto regels

Doe een scan!