De route naar een volledig elektrisch wagenpark verschilt per organisatie. De snelheid wordt bepaald door de samenstelling van het wagenpark, het huidige gebruik en lopende afspraken met leveranciers en collega’s. Om te weten welke stappen u moet zetten, is het van belang eerst de huidige situatie goed in kaart te brengen.

De MobiliteitsArchitect ondersteunt bij de gewenste transitie naar een volledig elektrisch wagenpark. Wij zorgen er voor dat overgang voor zowel de medewerkers als de organisatie soepel en efficiënt verloopt.

De route naar een volledig elektrisch wagenpark

Waar komt de vraag vandaag.

Komt de vraag van de medewerkers, van de organisatie of beiden en wat is het belang voor de vraagsteller? Zijn de financiële of maatschappelijke motieven van de medewerkers de aanleiding of zet juist de organisatie in op een CO2 reductie als onderdeel van het MVO beleid? Het antwoord geeft direct inzicht in het al aanwezige draagvlak of juist de behoefte hieraan.

Bepaal het gebruik van het huidige wagenpark.

U heeft een groep medewerkers met een leaseauto, een bestaand wagenparkbeleid, lopende contracten en duurzaamheidsdoelstellingen die tot stand zijn gekomen met de brandstofauto als uitgangspunt. Hoe worden de lease-auto’s op dit moment gebruikt?

Breng de kosten in beeld.

De totale kosten zijn hoe dan ook van belang. Is het doel om in algemene zin kosten te verlagen of geldt dit specifiek voor de autokosten. Of geniet de maatschappelijke verantwoordelijkheid de prioriteit en is een verlaging van de (auto)kosten niet het hoofddoel?

Tesla model 3

Hogere bijtelling vanaf 2020

De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s verdubbelt in 2020 naar 8% over de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde. Voor het deel van de catalogus-waarde boven € 45.000 is de bijtelling 22%. Oorspronkelijk zou de bijtelling bij privégebruik van een zakelijke elektrische auto pas per 2021 omhoog gaan naar 8%.
Lees meer!

Ambities en doel(en).

Spreek je ambities en doel)en) uit, maak ze concreet en deel deze in de organisatie. Kijk hierbij niet alleen naar de kostenkant maar ook naar de effecten op het milieu en de medewerkerstevredenheid.

Misschien niet de standaard overweging maar bekijk ook de mogelijkheden om op een alternatieve wijze te reizen waarbij het OV of de ‘fiets van de zaak‘ prima kunnen werken.

De praktische kant.

In de gewenste transitie is er nu nog sprake van een beperkt aanbod aan elektrische auto’s die ook goed aansluiten bij de behoefte van de zakelijke automobilist. Hierbij spelen ook levertijd en de netto actieradius een belangrijke rol. Het is dan ook niet onlogisch als er voor een bepaalde groep medewerkers een flexibele tussenoplossing wordt gevormd op weg naar een volledige elektrische auto.

De weg naar….

Het volledig elektrificeren van uw wagenpark brengt op beleids- en beheerniveau een aantal belangrijke keuzes met zich mee. Deze keuzes zijn bepalend voor de lengte en snelheid van de route. Met name het in kaart brengen van de huidige situatie en de bepaling van het krachtenveld binnen en buiten de organisatie, helpen de transitie vloeiend en met het juiste draagvlak te doorlopen.

Neem het besluit en ga 100% ELEKTRISCH RIJDEN

Het is niet de vraag of maar meer wanneer u het beleid vorm geeft en de stap naar een volledig elektrisch wagenpark maakt! De MobiliteitsArchitect helpt u er graag mee en zorgt er – indien wenselijk – ook voor dat uw autobeleid wordt geïntegreerd in de mobiliteitsregeling.