De ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit gaan de laatste jaren sneller dan ooit. Zo ook de manier waarop we ons verplaatsen. Flexibiliteit, individualiteit en duurzaamheid zijn de uitgangspunten voor een nieuwe kijk op zakelijke kilometers. Dit zorgt er voor dat de traditionele vorm van zakelijk vervoer, de leaseauto, terrein verliest aan multimodale mobiliteit. Hierbij wordt de keuze van transport overgelaten aan de individuele omstandigheden van de werknemer, zoals werkplek, woon/werkafstand en de wil om te ‘vergroenen’. Om de zakelijke kilometers te financieren is het mobiliteitsbudget sterk in opkomst. Werkgevers bieden hun werknemers een vast bedrag per maand, waarmee ze zelf hun mobiliteit inkopen.
Het totaal van alle mogelijkheden wordt opgenomen in de mobiliteitsregeling.

W mobiliteit

Wat is een mobiliteitsbudget?

Nieuwe mobiliteit komt er in het kort op neer dat niet de door de werkgever aangeboden vervoersoplossingen zoals de leaseauto, fiets of het OV centraal staan, maar de behoefte van de medewerkers. Zij willen zelf kunnen bepalen hoe ze voor hun werk reizen. Een mobiliteitsbudget maakt dat mogelijk. Met een mobiliteitsbudget kunnen je medewerkers, binnen de afgesproken kaders van de mobiliteitsregeling van je bedrijf, zelf bepalen hoe ze voor hun werk reizen. Dat kan het OV, een taxi/Uber, e-bike, auto (lease, deel, privé) of scooter zijn. Of een combinatie hiervan.

Gaan je medewerkers op pad, dan betalen zij dit van hun mobiliteitsbudget. Hoeveel zij per reis betalen is afhankelijk van het aantal kilometers dat ze afleggen en het vervoersmiddel dat ze kiezen. Een taxi is vanzelfsprekend duurder dan het OV. Net als bij een leaseregeling het geval is, is de hoogte van het mobiliteitsbudget dat een medewerker krijgt afhankelijk van zijn of haar functie.

VERWARREND EENVOUDIG

We kunnen het ons best voorstellen dat als een mobiliteitsbudget of -regeling u niet dagelijks bezig houdt het erg gecompliceerd lijkt. Dit hoeft het zeker niet te zijn als de juiste fasen in het proces worden doorlopen en de doelstelling ‘waarom’ je de regeling wilt opzetten altijd de focus blijft. De MobiliteitsArchitect ondersteunt, adviseert en helpt de (nieuwe) mobiliteitsregeling in de organisatie te implementeren.

VORMEN VAN ZAKELIJKE MOBILITEIT
Vormen zakelijke mobiliteit
Mobiliteitsregeling

Een mobiliteitsregeling bevat een palet aan mogelijkheden en faciliteiten ten behoeve van het flexibel vervoer van uw medewerkers. Het uiteindelijke doel is richting te geven en kaders te scheppen waarbinnen je de mobiliteit van je bedrijf organiseert.

STEL EEN MOBILITEITSREGELING MET MOBILITEITSBUDGET OP

In de mobiliteitsregeling leg je de regels voor het mobiliteitsbudget vast. Denk hierbij aan:

  • De hoogte van het mobiliteitsbudget per functie(groep)
  • Regels over eventuele tussentijdse aanpassingen van het budget
  • Regels over de bestemming van het bedrag dat niet aan mobiliteit wordt uitgegeven
  • Bruto/netto regels
Doe een mobiliteitsscan
Mobiliteitsscan