Vermijd een hoge CO2 heffing. Zet in op duurzaam woon-werk verkeer

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2021 een CO2-heffing komt voor bedrijven. Hierbij is het uitgangspunt dat ‘vermijdbare’ CO2 wordt belast met een boete. 

Uit de Kamerbrief Voortgang duurzame mobiliteit van staatssecretaris Stientje van Veldhoven blijkt dat CO2-uitstoot van reizende medewerkers ook gaat meetellen bij de berekening van de totale uitstoot van bedrijven. Dit wordt vastgelegd in de gewijzigde omgevingswet die in 2022 van kracht zal worden. Van Veldhoven:
“In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid werkt aan de invoering per 2022 van een normerende regeling met als doel de voor het klimaat negatieve effecten van werk gebonden personenmobiliteit (zakelijk verkeer en woon-werkverkeer) terug te dringen. Met de regeling wil ik een stimulans bieden aan werkgevers om bewust na te denken over de impact van werk gebonden verkeer.

 
 
 
 

Hoeveel bedraagt die CO2-heffing?

De kosten kunnen bijzonder hoog oplopen voor bedrijven met medewerkers die veel met de auto naar het werk rijden. Een gemiddelde benzine personenauto die per jaar 15.000 kilometer rijdt, heeft een CO2-uitstoot van ongeveer 2.430 kg per jaar. Elke vermijdbare ton CO2 wordt belast met 30 euro. Dat bedrag loopt zelfs op tot 125 euro ton in 2030. Hoog tijd om duurzame woon-werkverkeer en het gebruik van de fiets te stimuleren onder je collega’s!


Nederland fietsland

Er wordt in geen enkel land zoveel gefietst als in Nederland. In totaal fietsen Nederlanders zo’n 15 miljard kilometer per jaar, volgens de Fietsersbond. Dat is ruim 880 kilometer per persoon! Er wordt ook steeds meer naar het werk gefietst. Dat is voor een groot deel te verklaren door de opkomst van de elektrische fiets en de speed pedelec. Deze fietsen zorgen werknemers die een wat langere afstand moeten afleggen, ook comfortabel kunnen fietsen.


Hoe medewerkers aanmoedigen om te fietsen…

Zakelijke fietslease is dé ideale manier om het woon-werkverkeer te verduurzamen. Bedrijven zien vaak wel de voordelen in van fietsleasing, maar zijn bang voor het prijskaartje en de administratieve rompslomp. Dat is misschien het geval met de traditionele fiets-van-de-zaak oplossing, maar niet met het flexibele programma van Cyclis. De fietsleasemaatschappij uit België is sinds kort ook actief in Nederland. Een fietsleaseplan van Cyclis is kostenneutraal, eenvoudig en ontzorgend. Je werknemers genieten bovendien van een fiscaal voordeel en een all-in leasepakket inclusief onderhoud, verzekering en pechbijstand. En ze dragen een steentje bij aan hun gezondheid en het milieu. Hier is sprake van een echte win-win situatie! Deze formule is al enkele jaren succesvol in België. Momenteel rijden er in ons buurland meer dan 15.000 werknemers rond met een leasefiets van Cyclis. We vermoeden dat het niet lang zal duren voor dit verhaal even populair is in Nederland.


Ook fietsleasing aanbieden aan je werknemers?

Wil jij meer informatie over de voordelen van zakelijke fietslease en de verschillende mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met ons voor een gratis mobiliteitsscan.