Werkgevers moeten CO2-uitstoot van reisverkeer werknemers gaan bijhouden

In verband met de klimaatdoelen wil het kabinet dat grote bedrijven de CO2-uitstoot gaan bijhouden van reizende werknemers. Het is de eerste fase voor de effectieve uitvoering voor de normerende regeling werk gebonden personenmobiliteit.
CO2 uitstoot auto

Werknemers die zakelijk reizen en het gerelateerde woon-werkverkeer, zijn goed voor bijna 50% van de mobiliteitsuitstoot in Nederland. Naar aanleiding van het klimaatakkoord uit 2019, is bepaald dat grote bedrijven eerst de uitstoot van hun medewerkers moeten registreren. Daarna volgt een uitstootnorm (waarschijnlijk in 2026) waar bedrijven onder moeten blijven. In eerste instantie geldt de norm alleen voor zakelijke reizen en daarna zal waarschijnlijk ook het woon-werkverkeer meegeteld worden.

Als na invoering de norm wordt overschreden, dan volgt een boete. De regel zou bedrijven moeten stimuleren om de werknemers meer te laten reizen per fiets, het openbaar vervoer, of via elektrische vervoersmiddelen.

Registratieplicht

De registratieplicht zal in eerste instantie alleen gelden voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers. Die bedrijven moeten gaan bijhouden met welk vervoersmiddel de werknemers reizen en welke afstanden zij afleggen. Naar verwachting gaat het om zo’n 7.000 bedrijven die onder deze verplichting gaan vallen.

 De regel zou ingaan op 1 januari 2022, maar door de lange kabinetsformatie is deze nog niet ingevoerd. De verwachting is wel dat het nieuwe kabinet er alsnog snel akkoord op zal geven.

Meer informatie

Benieuwd welke gevolgen de registratieplicht heeft voor jouw organisatie en wil je weten welke duurzame mobiliteitsoplossingen er mogelijk zijn? Neem dan contact met ons op.